Song Research Tools  
song
  Introduction
 
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Jan Yun-hua
   [ Bibliographies and Abstracts of Sung-Period Sources: Modern Specialized Bibliographies:Buddhist Writings ]

Japanese Scholars of China : a Bibliographical Handbook
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Japan ]

Japanese Studies in Chinese History (Sung, Yuan, Ming, and Ch'ing) 1973-1983

   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields:Social and Economic History ]

Japanese Studies on Sung Neo-Confucianism
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields: Intellectual History ]

Japanese Studies on Taoism and Chinese popular religion in the Song period, 1980 to the present
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields: Intellectual and Religious History ]

Jen Ch'ung-yueh
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields: Political History ]

Jen Kuang
   [ Dictionaries and Glossaries: Sung-period Dictionaries and Annotated Glossaries: Glossaries, Encyclopedias and Manuals ]

Jia Ronggui
   [ Bibliographies and Abstracts of Sung-Period Sources: Sung Editions and Inscriptions ]

Jiangxi chutu muzhi xuanbian
   [ Bibliographies and Abstracts of Sung-Period Sources: Sung Editions and Inscriptions ]

Jih-pen li-hsueh yen-chiu ch'ing-k'uang kai-lueh

   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields: Intellectual History ]

Jih-pen te Wu-tai, Sung, Yuan shih yen-chiu chin-k'uang
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Japan ]

Jin bainian lai Songdai zhongshu mishu zhidu yanjiu de huigu yu fansi
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields: Political History ]

Jin ershi nian lai de Meiguo Song shi yanjiu
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in the West ]

Jin ershi nian lai Songdai shehui shenghuo shi yanjiu zongshu
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields:Social and Economic History ]

Jin ershi nian lai Wang Anshi bianfa yanjiu shuping
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields: Political History ]

Jin Qiang
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields: Political History ]
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in the People's Republic of China ]

Jin shinian lai de guonei Tang Song zhuanmai shi yanjiu
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields:Social and Economic History ]

Jin shiwunian lai Riben dui Songdai shidafu de yanjiu
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields:Social and Economic History ]

Jin shiyu nian Songdai xiangcun shehui shenghuo yanjiu gaishu
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields:Social and Economic History ]

Jinnian lai Song shi yanjiu de xin jinzhan
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in the People's Republic of China ]

Jinnian lai Wang Anshi Xinxue yanjiu zongshu
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields: Intellectual and Religious History ]

Journal of Sung-Yuan Studies

   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in the People's Republic of China ]
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in the Republic of China and Hong Kong ]
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Japan ]
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Japan ]
   [ Guides to the State of the Field: Retrospective Assessments of the Field: Scholarship in Particular Fields: Literature and Art ]
   [ Bibliographies and Abstracts of Recent Scholarship: In Japanese ]

Ju-lin kung-i
   [ Indexes and Concordances to Sung Texts: Literary Writings and Miscellanies ]

Jūichi shu Sōdai Zenmon zuihitsushū jinmei sakuin
   [ Biographical Dictionaries and Indexes to Biographical Information: Personal-Name Indexes: Personal-name Indexes to Other Works ]
   [ Biographical Dictionaries and Indexes to Biographical Information: Personal-Name Indexes: Personal-name Indexes to Other Works ]

Jung Li-hua
   [ Biographical Dictionaries and Indexes to Biographical Information: Indexes to comprehensive biographical information ]

Jung-chai sui-pi
   [ Indexes and Concordances to Sung Texts: Literary Writings and Miscellanies ]

Jung-chai sui-pi wu-chi tsung-ho yin-te
   [ Indexes and Concordances to Sung Texts: Literary Writings and Miscellanies ]

Junzhai dushuzhi jiaozheng 
   [ Sung-period Bibliographies ]